Ydelser

Arkitekturformidling.dk beretter om arkitekturens udtryk og udvikling, om arkitekturens betydning for de fysiske omgivelser, og om dens æstetiske og sociale påvirkning af mennesker.

Arkitekturformidling.dk bygger sin besvarelse af opgaver på en bred viden om arkitektur oparbejdet gennem en årrække, og drager nytte af et udbygget og opdateret fagligt netværk i arkitektfaget, dets organistioner og vidensinstitutioner.

Arkitekturformidling.dk analyserer arkitektoniske sammenhænge og lægger analyserne til grund for en formidling, der sætter fagligt indhold og sproglig præcision højt.

Arkitekturformidling.dk henvender sig til og samarbejder med beslutningstagere, udøvere og brugere i arkitekturens verden.