BEVARINGSVÆRDIER

De almene boligbebyggelser rummer mange værdier, som er vigtige at bevare, når bebyggelserne udvikles og fornyes. Jeg har lavet en række interviews med repræsentanter og rådgivere for almene boligbebyggelser om deres syn på bevaringsværdierne.

De seks interviews indgår i bogen Rammer for udvikling, som er skrevet og redigeret af Jannie Rosenberg Bendsen, og udgivet af Landsbyggefonden i slutningen af 2017.

Læs og hent bogen her som pdf: