Informerer

Erfaring tæller
Artikel om Byg-Erfas arbejde med at formidle byggetekniske erfaringer.
Artiklen kan læses i Arkitekten nr. 2, 2011

Lydisolering og akustik
Artikel om de nyeste erfaringer inden for lydisolering mellem etagerboliger og rækkehuse.
Artiklen kan læses i Arkitekten nr. 1, 2010.

Gulvtyper og fugtskader
Artikel om principper for brug af gulvvarme i forbindelse med forskellige gulvtyper.
Artiklen kan læses i Arkitekten nr. 3, 2009.

Energibesparelser i bygninger
Artikel om  energibesparelser i bygninger, med særligt fokus på tætning af kliamskærm og reducering af kuldebroer.
Artiklen kan læses i Arkitekten nr. 11, 2008.