Præsenterer

Algreen Arkitekter

Profil af Algreen Arkitekter.
Tegnestuens bærende arbejdsfilosofi er, at arkitekturen må stå på skulderen af tidligere tiders relevante og brugbare viden, for at kunne udvikles i en bæredygtig retning. Virksomheden kombinerer  nyeste erfaringer om energioptimering med en bredt funderet viden om traditionel byggeskik, der udnytter traditionelle materialers termiske, klimatiske og æstetiske kvaliteter.
Læs mere her

Stamers Kontor
Præsentation af Stamers Kontor på www.stamerskontor.dk. Bygger på samtaler og interviews, der sætter ord på virksomhedens faglige ambitioner og styrker.
Læs mere her